Ogłoszenie o naborze wniosków 10/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków 10/2020

nabory

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

Przedsięwzięcie: Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Wskaźnik produktu - Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej

Czytaj dalej

Previous Post Next Post