Ogłoszenie o naborze 3/2020

Ogłoszenie o naborze 3/2020

nabory

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego zgodnie z § 2 ust.1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR

=== Przedsięwzięcie nr 2.2.2 - Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie Wskaźnik produktu- W 2.2.4. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania Czytaj

Previous Post Next Post