Ogłoszenie o naborze wniosków 11/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków 11/2020

nabory

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocja lokalnych zasobów obszaru LGD
Wskaźnik produktu - Liczba zabytków i ich otoczenia poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia z LSR

Czytaj dalej

Previous Post Next Post