Ogłoszenie o naborze 4/2020

Ogłoszenie o naborze 4/2020

nabory

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów. informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury zgodnie z § 2 ust.1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR. Przedsięwzięcie nr 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Wskaźnik produktu- W 2.2.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej. Czytaj

Previous Post Next Post