Zaproszenie na Walne Zebranie

Zaproszenie na Walne Zebranie

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW W dniu 24.08.2021 r. o godz. 16 30 w Miechowie przy ul. Janów Dolny 17/3 odbędzie się Walne Zebranie Członków Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zatwierdzenie protokołu z dn.25.06.2021.
  3. Korekta zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dotyczące zwiększenia budżetu na realizacje zadań.
  4. Podjęcie uchwał.
  5. Informacja o możliwości łączenia Lokalnych Grup Działania.
  6. Wolne wnioski i zapytania.

W razie braku quorum w pierwszym terminie, ustala się II termin Walnego Zebrania na godz. 17 00

Z uwagi na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

Previous Post Next Post