Zaproszenie na Walne Zebranie

Zaproszenie na Walne Zebranie

Zarząd Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 17.01.2023 r. o godz. 16.00 w Miechowie w siedzibie Stowarzyszenia ul. Janów Dolny 17/3 .

1 . Otwarcie zebrania. 2 . Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.

  1. Przedstawienie porządku obrad i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków (17.10.2022).
  3. Informacja Prezesa Zarządu z działalności stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały 10/2022 o wyborze Rady Stowarzyszenia.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zakończenie zebrania.
W razie braku quorum w pierwszym terminie, ustala się II termin Walnego Zebrania na godz. 16.30

Previous Post Next Post