Szkolenie dla Beneficjentów

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów.

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działania:

  1. Przedsięwzięcie 1.1.1 Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska – podejmowanie działalności gospodarczej Wskaźnik produktu - W 1.1.1 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
  2. Przedsięwzięcie 1.1.1 Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska – rozwijanie działalności gospodarczej Wskaźnik produktu- W 1.1.2 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Szkolenie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2023 r. /wtorek / od godz. 15 00
w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie ul. Janów Dolny 17/3 / I piętro/

Program Szkolenia:

  1. Omówienie programu LEADER- PROW 2014-2020 i możliwości otrzymania wsparcia
  2. Numer identyfikacyjny beneficjenta wydawany przez ARiMR
  3. Obowiązujące dokumenty do złożenia wniosku
  4. Odpowiedzi na pytania
  5. Sprawy różne- indywidualne wyjaśnienia, zapytania.

Previous Post Next Post