Szkolenie dla Beneficjentów

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia Grantowego: Przedsięwzięcie nr 2.1.1, Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Szkolenie odbędzie się w dniu 16 lipca 2020 r. /czwartek/ w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie ul. Targowa 6/3 /parter/ od godz.14.00 - 16.00.

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia GRANTOWEGO: Przedsięwzięcie nr 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Wskaźnik produktu- W 2.2.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej

Program Szkolenia:

  1. Omówienie programu LEADER- PROW 2014-2020 i możliwości otrzymania wsparcia Grantowego
  2. Numer identyfikacyjny beneficjenta wydawany przez ARiMR
  3. Ćwiczenia w wypełnianiu wniosków
  4. Obowiązujące dokumenty do złożenia wniosku
  5. Odpowiedzi na pytania
  6. Sprawy różne- indywidualne wyjaśnienia, zapytania

    W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną przypominamy o obowiązku stosowania środków ochrony osobistej.

Previous Post Next Post