Ogłoszenie o naborze 2/2020

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin:Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych zgodnie z § 2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR

=== Przedsięwzięcie nr 2.1.1 – Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru Wskaźnik produktu- W 2.1.4.Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych., szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych

Previous Post Next Post