Konsultacje społeczne - Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

Konsultacje społeczne - Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

W wyniku przeprowadzonych w roku 2022 i 2023 naborów, została osiągnięta wielkość większości zakładanych wskaźników. W kilku działaniach pozostały nierozdysponowane kwoty oszczędności. Po uwzględnieniu dokonanych zmian, z pozostającej w dyspozycji kwotę 15 066,30 euro przeznaczono na Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej z uwagi na fakt brakującej 1 szt. wskaźnika w tym działaniu.

W związku z powyższym Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020. Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do zgłaszania swoich uwag o dokonanych zmianach do biura Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa ul. Janów Dolny 17/3 (tel.41 38 349 43, 660 896835, e-mail: miechowjaksa@home.pl) do 27 czerwca 2023 r. Lokalna Strategia Rozwoju - projekt ( czerwiec 2023 (po zmianach kolor czerwony)
Ankieta dotycząca konsultacji

Previous Post Next Post