Zaproszenie na Walne Zebranie

Zaproszenie na Walne Zebranie

18.06.2021 ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW W dniu 25.06.2021 r. o godz. 16 30 w Miechowie przy ul. Janów Dolny 17/3 odbędzie się Walne Zebranie Członków Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
  1. Zatwierdzenie protokołu z dn.09.03.2020
  2. Informacja o podejmowanych działaniach pomiędzy zebraniami Walnymi
  3. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dotyczące zwiększenia budżetu na realizacje zadań
  4. Podjęcie uchwał
  5. Finansowanie zadań w roku 2021 -2022
  6. Wolne wnioski i zapytania. Materiały na Walne Zebranie Członków zamieszczone będą na stronie internetowej Stowarzyszenia www.miechowjaksa.home.pl

W razie braku quorum w pierwszym terminie, ustala się II termin Walnego Zebrania na godz. 17 00 Z uwagi na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

Previous Post Next Post