Zaproszenie na Walne Zebranie 01.06.2023

Zaproszenie na Walne Zebranie 01.06.2023

Zarząd Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 01.06.2023 r. o godz. 16 00 w Miechowie w siedzibie Stowarzyszenia ul. Janów Dolny 17/3

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
  3. Przedstawienie porządku obrad .
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków (17.01.2023).
  5. Informacja Prezesa Zarządu z działalności stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany treści Statutu
  7. Podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu treści Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 -2027
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie zebrania.

W razie braku quorum w pierwszym terminie, ustala się II termin Walnego Zebrania na godz. 16 30

Z uwagi na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

Previous Post Next Post