15.02.21 Konsultacje społeczne - Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

15.02.21 Konsultacje społeczne - Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Wytycznych nr 7/1/2020 dokonano zmian w dokumentach LGD. Mając powyższe na uwadze, przedstawiamy do konsultacji procedury wyboru operacji dostosowane do zmian wynikających z aktualizacji w/w dokumentów. Poniżej zamieszczamy proponowane zmiany:

Proponowane zmiany dotyczące załączonych dokumentów prosimy zgłaszać do biura Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD lub na adres: miechowjaksa@home.pl do dnia 23 lutego br. do godz.15.00.

Czytaj dalej:

Previous Post Next Post