Raport z realizacji LSR

Raport z realizacji LSR

artykuł

Raport Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin JAKSA LGD z realizacji LSR - stan na 21.12.2020.

I . Podejmowanie Działalności Gospodarczej

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą przeprowadzono w grudniu 2016 r. oraz w grudniu i styczniu roku 2017 a także w grudniu 2019 i listopadzie 2020. Łącznie wpłynęło 55 wniosków na kwotę 4 340 000 zł. Do dofinansowania w ramach limitu przeznaczonego na nabory (1 470 000 zł) wybrano 19 wniosków. Umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa zawarło 15 Beneficjentów. 3 Beneficjentów realizujących operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zawnioskowało do LGD o zaopiniowanie zmian umowy o dofinansowanie, w tym w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji operacji, tj. złożenia wniosku o płatność drugiej transzy. LGD powyższe wnioski zaopiniowało pozytywnie. 4 wnioski są rozpatrywane przez UM.

Czytaj dalej cały raport:

Previous Post Next Post