Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działania: Przedsięwzięcie 1.1.1 Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska Wskaźnik produktu - W 1.1.1 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Szkolenie odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r. /wtorek / od godz. 13 00 , 15 00 , 1630 w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie ul. Janów Dolny 17/3 / I piętro/

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną szkolenie odbędzie się w mniejszych grupach ( do indywidualnego wyboru ) w godz. 1300, 1500 oraz 1630

Program Szkolenia:

 1. Omówienie programu LEADER- PROW 2014-2020 i możliwości otrzymania wsparcia b. Numer identyfikacyjny beneficjenta wydawany przez ARiM
 2. Obowiązujące dokumenty do złożenia wniosku
 3. Odpowiedzi na pytania
 4. Sprawy różne- indywidualne wyjaśnienia, zapyta

        Przypominamy o obowiązku stosowania środków ochrony osobistej.

Previous Post Next Post