Ogłoszenie o naborze wniosków grantowych 5/2020/G

Ogłoszenie o naborze wniosków grantowych 5/2020/G

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów. informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Projektu Grantowego na operacje z zakresu: Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. I.Termin składania wniosków: od 20.07.2020 do 07.08.2020 do godz. 17.00 Czytaj

Previous Post Next Post