Zaproszenie na Walne Zebranie 17.10.2022

Zaproszenie na Walne Zebranie 17.10.2022

Zarząd Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 17.10.2022 r. o godz. 17.00. w Miechowie w siedzibie Stowarzyszenia ul. Janów Dolny 17/3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
 3. Przedstawienie porządku obrad i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków (01.08.2022).
 6. Informacja Prezesa Zarządu z działalności stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami.
 7. Wybory uzupełniające członków Zarządu.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego Członków Zarządu Stowarzyszenia.
 9. Wybory członków Rady Stowarzyszenia.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie abolicji składkowej.
 14. Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie zebrania.

Materiały na Walne Zebranie Członków zamieszczone będą na stronie internetowej Stowarzyszenia www.miechowjaksa.home.pl dostępne tutaj:

W razie braku quorum w pierwszym terminie, ustala się II termin Walnego Zebrania na godz. 17 30

Z uwagi na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

Previous Post Next Post