Wyniki naboru 9/2020

Wyniki naboru 9/2020

W dniu 8 grudnia 2020 r. podczas XXVII posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru operacji , które zostały złożone we wnioskach w ramach naborów z zakresu:

: Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR a także lista wybranych do dofinansowania w ramach naboru 9/2020 z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków. Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców pocztą.

Czytaj

Previous Post Next Post