Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej

szkolenie

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR „Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD” za rok 2019. W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania przeprowadzi warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian w otoczeniu LSR.Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 20 lutego 2020 r. tj. /czwartek/ w sali konferencyjnej Stowarzyszenia, ul. Targowa 6 - o godz. 14:00.

Next Post