Raport z ewaluacji wewnętrznej

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD

w ramach Wewnętrznej Ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, prowadzi monitoring realizacji rzeczowej ( osiągnięcie zakładanych wskaźników) oraz realizacji finansowej podejmowanych działań. W tym opracowaniu przedstawiamy zakres przedsięwzięć w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, zrealizowanych w okresie od 07.2016 r. do 12.2022 r.

Czytaj więcej

Previous Post Next Post