Ogłoszenie o Naborze wniosków Nr 4/2022

Ogłoszenie o Naborze wniosków Nr 4/2022

nabory

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Przedsięwzięcie nr 2.1.1 – Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru

Wskaźnik produktu- W 2.1.4. Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych

czytaj dalej:

Previous Post Next Post