Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2020

nabory

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Przedsięwzięcie nr 2.1.1 – Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru Wskaźnik produktu- W 2.1.4. Liczba spotkań inf-konsultacyjnych, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych

Czytaj dalej

Previous Post Next Post