Odstąpienie od Naboru wniosków 3/2023

Z uwagi na wycofanie przed oceną i wyborem złożonego wniosku, Zarząd Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD podjął decyzję o odstąpieniu od Naboru 3/2023 na działania:
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

Your page content goes here.

Previous Post Next Post