Konsultacje społeczne - Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

Konsultacje społeczne - Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (PROW 2014 - 2020), w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD może ubiegać się o dodatkowe środki finansowe na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR.

Zgodnie z przedstawioną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedurą ubiegania się o dodatkowe środki, Stowarzyszenie może ubiegać się o zwiększenie zarówno środków przeznaczonych na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (poddziałanie 19.2) jak i na wsparcie funkcjonowania LGD (poddziałanie 19.4). Maksymalna kwota, o jaką może wnioskować nasze Stowarzyszenie to 367 000 euro. W związku z powyższym Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 w zakresie podwyższenia wysokości środków finansowych (Zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR, określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy ramowej, dokonuje się w walucie euro jako wielokrotność tysiąca euro), przysługujących naszemu Stowarzyszeniu na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, LGD ubiegając się o podwyższenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków tj. ok. 136 000 euro na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej). Jest również propozycja aby pozostałą kwotę tj. 231 000 euro ( 924 000 zł ) przeznaczyć na zwiększenie pomocy w rozwój Infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w każdej z 7 gmin naszego rejonu działania. Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do zgłaszania swoich uwag do biura Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa ul. Janów Dolny 17/3 (tel.41 38 349 43, 660 896835, e-mail: miechowjaksa@home.pl) do 15 czerwca 2021 r.

Ankieta dotycząca konsultacji LSR na lata 2014 - 2020:

Previous Post Next Post