Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

szkolenie

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działanie :

Przedsięwzięcie nr 2.2.1, Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wskaźnik produktu- 2.2.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej.

oraz

Przedsięwzięcie nr 2.1.1 – Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru

Wskaźnik produktu- W 2.1.4.Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych., szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 września 2022 r. /czwartek / w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie ul. Janów Dolny 17/3 / I piętro / od godz.13.00 Program Szkolenia:

  1. Omówienie programu LEADER- PROW 2014-2020 i możliwości otrzymania wsparcia
  2. Numer identyfikacyjny beneficjenta wydawany przez ARiMR
  3. Ćwiczenia w wypełnianiu wniosków
  4. Obowiązujące dokumenty do złożenia wniosku
  5. Odpowiedzi na pytania
  6. Sprawy różne- indywidualne wyjaśnienia, zapytania

Previous Post Next Post