Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

szkolenie

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działanie : Przedsięwzięcie nr 2.1.1, Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Wskaźnik produktu- 2.2.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 r. /środa / w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie ul. Janów Dolny 17/3 / I piętro / od godz.13.00

Program Szkolenia:

  1. Omówienie programu LEADER- PROW 2014-2020 i możliwości otrzymania wsparcia
  2. Numer identyfikacyjny beneficjenta wydawany przez ARiMR
  3. Ćwiczenia w wypełnianiu wniosków
  4. Obowiązujące dokumenty do złożenia wniosku
  5. Odpowiedzi na pytania
  6. Sprawy różne- indywidualne wyjaśnienia, zapytania

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną przypominamy obowiązku stosowania środków ochrony osobistej.

Previous Post Next Post