Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

szkolenie

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działania: Przedsięwzięcie 1.1.1 Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska Wskaźnik produktu - W 1.1.2 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa Szkolenie odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r. /wtorek / od godz. 15 00 w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie ul. Janów Dolny 17/3 / I piętro/

Program Szkolenia:

  1. Omówienie programu LEADER- PROW 2014-2020 i możliwości otrzymania wsparcia
  2. Numer identyfikacyjny beneficjenta wydawany przez ARiMR
  3. Obowiązujące dokumenty do złożenia wniosku
  4. Odpowiedzi na pytania
  5. Sprawy różne- indywidualne wyjaśnienia, zapytania

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną przypominamy obowiązku stosowania środków ochrony osobistej.

Previous Post Next Post