6.12.2023 Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

6.12.2023 Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

szkolenie

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działania:
Przedsięwzięcie 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Wskaźnik produktu - W 2.2.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,

Szkolenie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 r. /poniedziałek / od godz. 13 00 w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie ul. Janów Dolny 17/3 / I piętro/

Program Szkolenia:

  1. Omówienie programu LEADER- PROW 2014-2020 i możliwości otrzymania wsparcia
  2. Numer identyfikacyjny beneficjenta wydawany przez ARiMR
  3. Obowiązujące dokumenty do złożenia wniosku
  4. Odpowiedzi na pytania
  5. Sprawy różne- indywidualne wyjaśnienia, zapytania

Previous Post Next Post