Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

szkolenie

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działania:
Przedsięwzięcia o nr 1.1.1 , 1.1.2, 2.1.1 , 2.2.2, 2.2.1 i 2.2.3
Szkolenie odbędzie się w dniu 15 października 2020 r. /czwartek / od godz. 12 00 i 14 00 w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie ul. Janów Dolny 17/3 / I piętro/

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działania:

 1. Przedsięwzięcie 1.1.1 Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska Wskaźnik produktu- W 1.1.1 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
 2. Przedsięwzięcie 1.1.1 Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska Wskaźnik produktu- W 1.1.2 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
 3. Przedsięwzięcie nr 2.1.1 – Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru Wskaźnik produktu- W 2.1.4. Liczba spotkań inf-konsultacyjnych, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych
 4. Przedsięwzięcie nr 2.2.2 - Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie Wskaźnik produktu- W 2.2.4. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania
 5. Przedsięwzięcie nr 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Wskaźnik produktu- W 2.2.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej
 6. Przedsięwzięcie: 2.3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocja lokalnych zasobów obszaru LGD Wskaźnik produktu- Liczba zabytków i ich otoczenia poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia z LSR

Szkolenie odbędzie się w dniu 15 października 2020 r. /czwartek/ w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie ul. Janów Dolny 17/3 / I piętro/

od godz.12 00 -14 00 na działania Nr 3, 4, 5, 6 od godz. 14 00 – 16 00 na działanie Nr 1 i 2 / przedsiębiorcy/

Program Szkolenia:

 1. Omówienie programu LEADER- PROW 2014-2020 i możliwości otrzymania wsparcia
  1. Numer identyfikacyjny beneficjenta wydawany przez ARiMR
 2. Ćwiczenia w wypełnianiu wniosków
 3. Obowiązujące dokumenty do złożenia wniosku
 4. Odpowiedzi na pytania
 5. Sprawy różne- indywidualne wyjaśnienia, zapytania

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną przypominamy obowiązku stosowania środków ochrony osobistej.

Previous Post Next Post