Dodatkowe środki dla Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD

W dniu 8 listopada br. przedstawiciel Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD ", Pan Adam Pituch - odebrał z rąk Pana Łukasza Smółki - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, aneksy do umów dotyczące przyznania dodatkowych środków w wysokości:.

• 367.000 euro na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju oraz • 44.040 euro na funkcjonowanie lokalnej grupy działania. To bardzo dobra wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców naszego obszaru, tj. gmin: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki , Racławice, Słaboszów i Miechów bowiem dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie:

  1. Dofinansowanie 9 nowych firm
  2. wsparcie dla rozwoju infrastruktury turystyczne lub rekreacyjnej lub kulturalnej - 8 operacji
  3. Wsparcie dla rozwoju istniejących firm - ok. 7 operacji

Planowany termin ogłoszenia naborów wniosków w wymienionych wyżej zakresach to I kwartał 2022 r. Zapraszamy do współpracy.

Previous Post Next Post