Dobre praktyki w zakresie enoturystyki na obszarze ENOTarnowskie

Dobre praktyki w zakresie enoturystyki na obszarze ENOTarnowskie

Szanowni Państwo Tarnowska Organizacja Turystyczna przedstawia Państwu w załączeniu katalog dobrych praktyk opracowany w ramach operacji pn. „Dobre praktyki w zakresie enoturystyki na obszarze ENOTarnowskie”.

W katalogu zawarto przykłady 30 rolników/lokalnych producentów z obszaru ENOTarnowskie działalność których może posłużyć za inspirację dla właścicieli innych drobnych gospodarstw rolnych.

Zobacz katalog:

Zadanie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Schemat II Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno – promocyjnych PROW 2014-2020.

Previous Post Next Post