Wyniki naboru 2/2021

Wyniki naboru 2/2021

nabory

W dniu 14 lipca 2021 r. podczas XXXI posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru operacji , które zostały złożone we wnioskach w ramach naborów z zakresu:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - rozwijanie działalności gospodarczej.

Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR a także lista wybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2021 z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków. Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców pocztą.

Czytaj

Previous Post Next Post