Jaksa LGD

Miechów 4.12.2017

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

     

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD  zaprasza  na  bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące  wsparcia na działania:  

    1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność -   podejmowanie  działalności gospodarczej 
 oraz

    2.Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  -  rozwijanie działalności gospodarczej

Szkolenie odbędzie się w dniu   09 grudnia 2017 r. /sobota/ w godz. od 1000  do  14 00  w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie   ul. Targowa 6/3   /parter/

Program Szkolenia:

1.Omówienie programu LEADER- PROW 2014-2020    i  możliwości otrzymania  dotacji
2.Harmonogram naborów wniosków
3.Numer identyfikacyjny beneficjenta wydawany przez ARiMR
4. Ćwiczenia w wypełnianiu wniosków i biznesplanu
5.Obowiązujące dokumenty do złożenia wniosku
6. Odpowiedzi na pytania
7. Sprawy różne- indywidualne wyjaśnienia, zapytania

Prosimy o ewentualne wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu do Biura LGD
 pod nr tel. 41 3834943  lub pod adresem e-mail  miechowjaksa@home.pl
                                                                      

Wróć do początku