Jaksa LGD

Miechów 28.03.201

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działania:

1. Przedsięwzięcie nr 2.1.1 – Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru


2. Przedsięwzięcie nr
2.2.2 - Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie

 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego
lub
Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej –w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury


oraz


3. Przedsięwzięcie nr
2.2.3 – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocja lokalnych zasobów obszaru LGD


Wskaźnik produktu-
W 2.2.6. Liczba imprez promujących obszar LGD

Szkolenie odbędzie się w dniu
07 kwietnia 2018 r. /sobota/ w godz. od 1000 do 1400

w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie ul. Targowa 6/3 /parter/

Program Szkolenia:
1.Omówienie programu LEADER- PROW 2014-2020 i możliwości otrzymania dotacji
2.Harmonogram naborów wniosków
3.Numer identyfikacyjny beneficjenta wydawany przez ARiMR
4. Ćwiczenia w wypełnianiu wniosków i biznesplanu
5.Obowiązujące dokumenty do złożenia wniosku
6. Odpowiedzi na pytania
7. Sprawy różne- indywidualne wyjaśnienia, zapytania

 

Wróć do początku