Jaksa LGD

24.11.2017

Walne Zebranie Członków LGD

W dniu  29.11.2017 r.  o godz. 17 00  w  Miechowie przy ul. Targowej  6/3  odbędzie się Walne Zebranie Członków  Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin  Jaksa Lokalnej Grupy Działania 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Zatwierdzenie protokołu z dn.11.04.2017
  3. Informacja o podejmowanych działaniach pomiędzy zebraniami Walnymi
  4. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (poprawki do Rozdz. VI)
  5. Podjęcie uchwał
  6. Finansowanie zadań w roku 2018
  7. Wolne wnioski i zapytania.

Materiały na Walne Zebranie Członków zamieszczone będą na stronie internetowej Stowarzyszenia www.miechowjaksa.home.pl

W razie braku quorum w pierwszym terminie, ustala się II termin Walnego Zebrania na godz. 17 30
Z uwagi na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

Treść Rozdziału VI LSR- Projekty współpracy - do konsultacji