Jaksa LGD

                                                                                                                     Miechów 14.07.2018

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów     

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD  zaprasza  na  bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące  wsparcia na działania:  

Nabór  8/2018  - Przedsięwzięcie nr 2.2.2 - Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie.                            

Wskaźnik produktu -  W 2.2.4. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania.  

Nabór  9/2018 -  Przedsięwzięcie nr 2.2.1  Rozwój infrastruktury turystycznej lub    rekreacyjnej  lub  kulturalnej  -  w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Wskaźnik produktu- W 2 .2 .1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej.         

Szkolenie odbędzie się w dniu   20  lipca  2018 r. /piątek/ w godz. od 1200  do  15 00  w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie   ul. Targowa 6/3   /parter/.

Program Szkolenia:

1.Omówienie programu LEADER- PROW 2014-2020     możliwości otrzymania  dotacji
2.Harmonogram naborów wniosków
3.Numer identyfikacyjny beneficjenta wydawany przez ARiMR
4. Ćwiczenia w wypełnianiu wniosków
5.Obowiązujące dokumenty do złożenia wniosku
6. Odpowiedzi na pytania
7. Sprawy różne- indywidualne wyjaśnienia, zapytania

 

Wróć do początku