Jaksa LGD

Miechów 3.12.2018

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA


W dniu 11.12.2018 r. o godz. 17 00 w Miechowie przy ul. Targowej 6/3 odbędzie się Walne Zebranie Członków Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Zatwierdzenie protokołu z dn.29.11.2017
3. Informacja o podejmowanych działaniach pomiędzy zebraniami Walnymi
4. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (poprawki)
5. Podjęcie uchwał
6. Finansowanie zadań w roku 2019
7. Wolne wnioski i zapytania.
Materiały na Walne Zebranie Członków zamieszczone będą na stronie internetowej Stowarzyszenia www.miechowjaksa.home.pl

W razie braku quorum w pierwszym terminie, ustala się II termin Walnego Zebrania na godz. 17 30
Z uwagi na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

   Wróć do początku