Jaksa LGD

Nabory wniosków

Budżet do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Wysokość wsparcia finansowego Zakres wsparcia w realizację działań PROW 2014 – 2020 przeglądaj dokument....

Harmonogram planowanych naborów wniosków

Załącznik numer 2 do umowy przeglądaj dokument....

Procedura konkursowa

 1. Procedura oceny i wyboru operacji do pobrania...
  • Procedura oceny i wyboru operacji obowiązująca od 11.04.2017 do pobrania
  • Procedura oceny i wyboru operacji obowiązująca od 27.10.2017 do pobrania
  • Procedura oceny i wyboru operacji obowiązująca od 12.02.2019 do pobrania
 2. Karta weryfikacji formalnej do pobrania
 3. Karta oceny według kryteriów dostępu do pobrania 
  • Karta oceny według kryteriów dostępu obowiązująca od  02.10.2017  do pobrania
 4. Karta oceny zgodności z LSR do pobrania
  • Karta weryfikacyjna zgodności z LSR  obowiązująca od 11.04.2017 do pobrania
 5. Karta oceny według lokalnych kryteriów obowiązująca od 11.04.2017 do pobrania
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów. Rozwój przedsiębiorczości do pobrania
  • Karta oceny wg lokalnych kryteriów. Rozwój przedsiębiorczości obwiązująca 11.04.2017 do pobrania

Procedura grantowa

 1. Procedura oceny i wyboru Grantobiorców do pobrania
 2. Karta oceny formalnej do pobrania
 3. Karta oceny według kryteriów dostępu do pobrania
 4. Karta oceny zgodności z LSR - Grantobiorcy do pobrania
 5. Karta oceny według lokalnych kryteriów - Grantobiorcy do pobrania
 6. Umowa o powierzenie grantu do pobrania
 7. Wniosek o rozliczenie grantu do pobrania
 8. Sprawozdanie merytoryczne do pobrania
 9. Wniosek o powierzenie grantu do pobrania
 10. Oświadczenie właściciela nieruchomości do pobrania
 11. Oświadczenie o przetwarzaniu danych do pobrania
 12. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową do pobrania

Dokumentacja aplikacyjna: Wnioski

(UWAGA! Formularze wniosków należy przed edycją pobrać na własny komputer)

I. Podejmowanie działalności gospodarczej

 1. Wniosek o przyznanie pomocy – Podejmowanie działalności gospodarczej do pobrania
 2. Formularz - Biznes Plan - Podejmowanie działalności gospodarczej do pobrania
 3. Instrukcja do wypełniania Biznes Planu do pobrania
 4. Instrukcja wypełniania wniosku do pobrania
  • Instrukcja wypełniania wniosku  obowiązuje od  01.12.2017 do pobrania
 5. Formularz   Informacji dotyczącej pomocy de minimis - zał. nr 10 do wniosku do pobrania
 6. Wzór umowy do pobrania
 7. Narzędzie pomocnicze dla Biznes Planu do pobrania

II. Rozwój działalności gospodarczej i pozostałe Konkursy

 1. Wniosek o przyznanie pomocy do pobrania
 2. Instrukcja do wniosku do pobrania
  • Instrukcja wypełniania wniosku  obowiązuje od  01.12.2017 do pobrania
 3. Biznes Plan - Rozwój działalności do pobrania
 4. Instrukcja do wypełniania Biznes Planu do pobrania
 5. Tabele finansowe do Biznes Planu do pobrania
 6. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa do pobrania
 7. Zasady wypełniania oświadczenia do pobrania
 8. Wzór umowy do pobrania
 9. Formularz  Informacji dotyczącej pomocy de minimis - zał. z sekcji VII   nr  B  9  do wniosku do pobrania
 10. Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu -  do pobrania

Wróć do początku