css templates

Jaksa LGD

Uwaga! Ważne

 • 12.12.2017 Najczęściej popełniane błędy - Prezentacja !

  Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków

   Prosimy o zapoznanie się z prezentacją na temat najczęściej popełnianych we wnioskach błędów
  Czytaj dalej
 • 4.12.2017 Szkolenia dla Beneficjentów

  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działania:
  Czytaj dalej
 • 27.11.2018 Ogłoszenie o naborze 2/2018

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - rozwijanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2 ust.1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR
  Wskaźnik produktu- W .1.2.1 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
  Czytaj dalej
 • 27.11.2017 Ogłoszenie o naborze 1/2018

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - podejmowanie działalności gospodarczej,
  zgodnie z § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR
  Wskaźnik produktu- W 1.1.1 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

  Czytaj dalej
 • 24.11.2017 Ogłoszenie o Walnym Zebraniu

  W dniu 29.11.2017 r. o godz. 17 00 w Miechowie przy ul. Targowej 6/3 odbędzie się Walne Zebranie Członków Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania. Czytaj dalej
 • 17.11.2017 Ogłoszenie o bezpłatnych szkoleniach

  JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018r.
  W związku z ogólnopolską akcją szkoleń pod hasłem Wtorki z JPK pracownicy Urzędu  Skarbowego w Miechowie przeprowadzą we wszystkie wtorki listopada 2017r. bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiębiorców. Odbędą się one w siedzibie urzędu ul. Stanisławy Daneckiej 1 w Miechowie w sali konferencyjnej (pok. 6) Tematem związanym z wysyłką JPK jest zakładanie profilu zaufanego (eGo), dlatego przeprowadzimy również szkolenia z tego zakresu.
  Czytaj dalej
 • 15.11.2017 ANKIETA

  Prosimy o zapoznanie się z ankietą dostępną pod linkiem:
  Link do ankiety....
 • 9.11.2017 Jak pozyskać pieniądze na założenie działalności gospodarczej

  Jak pozyskać pieniądze na założenie działalności gospodarczej i rozwój działalności gospodarczej poprzez Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD

  Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie: Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska

  Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach LSR O dofinansowanie mogą ubiegać się pełnoletnie osoby fizyczne... Czytaj dalej
 • 16.10.2017 Uwaga beneficjenci Programu PROW !
  Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  Czytaj dalej
 • 15.09.2017 Ogólne zasady promocji projektu w programie PROW 2014-2020

  Ogólne zasady promocji projektu w programie PROW 2014-2020

  Beneficjencie
  Informacje o uzyskaniu dofinansowania z Funduszy Unii Europejskiej powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno- promocyjnych, które musisz zrealizować. Trzeba natomiast wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.
  Czytaj dalej
Statystyki