css templates

Jaksa LGD

Uwaga! Ważne

 • 21.06.2018 Ogłoszenie o naborze 7/2018/G

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Wsparcie społeczeństwa aktywnego kulturalnie i społecznie.
  zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

  Czytaj dalej
 • 21.06.2018 Ogłoszenie o naborze 6/2018/G

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
  zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

  Czytaj dalej
 • 15.05.2018 Wyniki naboru 5/2018

  WYNIKI NABORU 5/2018


  W dniu 10 maja 2018 r. podczas XII posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocja lokalnych zasobów obszaru LGD-Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych
  Poniżej znajduje się link zbiorczy do listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 5/2018 z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków. Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców drogą e-meilową i pocztą.
   Czytaj dalej
 • 15.05.2018 Wyniki naboru 4/2018

  WYNIKI NABORU 4/2018


  W dniu 10 maja 2018 r. podczas XII posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego lub budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury,
  Poniżej znajduje się link zbiorczy do listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 4/2018 z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków. Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców drogą e-meilową i pocztą.
   Czytaj dalej
 • 15.05.2018 Wyniki naboru 3/2018

  WYNIKI NABORU 3/2018


  W dniu 10 maja 2018 r. podczas XII posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów z zakresu:
  Wzmacnianie Kapitału Społecznego - Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru LGD
  Poniżej znajduje się link zbiorczy do listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 3/2018 z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków. Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców drogą e-meilową i pocztą.
   Czytaj dalej
 • 30.04.2018 KOMUNIKAT

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 2 maja 2018 r. /środa/ Biuro LGD będzie n i e c z y n n e
 • 28.03.2018 Szkolenia dla Beneficjentów

  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działania:
  Czytaj dalej
 • 14.03.2018 Ogłoszenie o naborze 5/2018

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych,  zgodnie z § 2 ust.1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR. Przedsięwzięcie: 2.2.3 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocja lokalnych zasobów obszaru LGD Wskaźnik produktu- W 2.2.6 Liczba imprez promujących obszar LGD
  Czytaj dalej
 • 14.03.2018 Ogłoszenie o naborze 4/2018
  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego lub Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
  lub kulturalnej –w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury,
  zgodnie z § 2 ust.1 pkt 5 lub 6 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR. Przedsięwzięcie: 2.2.2 Ziemia Miechowska aktywna kulturalnie i społecznie.
  Wskaźnik produktu- W 2.2.2 Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR Czytaj dalej
 • 14.03.2018 Ogłoszenie o naborze 3/2018

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
  zgodnie z § 2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR Przedsięwzięcie: 2.2.1. Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru.
  Wskaźnik produktu- W 2.1.4 Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych

  Czytaj dalej
Statystyki