css templates

Jaksa LGD

Uwaga! Ważne

 • 28.03.2018 KOMUNIKAT

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 30 marca 2018 r. /piątek/ Biuro LGD będzie n i e c z y n n e
 • 28.03.2018 Szkolenia dla Beneficjentów

  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działania:
  Czytaj dalej
 • 14.03.2018 Ogłoszenie o naborze 5/2018

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych,  zgodnie z § 2 ust.1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR. Przedsięwzięcie: 2.2.3 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocja lokalnych zasobów obszaru LGD Wskaźnik produktu- W 2.2.6 Liczba imprez promujących obszar LGD
  Czytaj dalej
 • 14.03.2018 Ogłoszenie o naborze 4/2018
  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego lub Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
  lub kulturalnej –w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury,
  zgodnie z § 2 ust.1 pkt 5 lub 6 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR. Przedsięwzięcie: 2.2.2 Ziemia Miechowska aktywna kulturalnie i społecznie.
  Wskaźnik produktu- W 2.2.2 Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR Czytaj dalej
 • 14.03.2018 Ogłoszenie o naborze 3/2018

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
  zgodnie z § 2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR Przedsięwzięcie: 2.2.1. Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru.
  Wskaźnik produktu- W 2.1.4 Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych

  Czytaj dalej
 • 14.02.2018 Wyniki naboru 2/2018

  WYNIKI NABORU 2/2018

  W dniu 9 lutego 2018 r. podczas X posiedzenia , Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokończyła procedurę oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru z zakresu:

  Rozwijanie działalności gospodarczej

  Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR , niezgodnych z LSR a także lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2018 z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków.
  Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców drogą e-meilową i pocztą.
  Czytaj dalej
 • 30.01.2018 Wyniki naboru 1/2018

  WYNIKI NABORU 1/2018


  W dniu 24 stycznia 2018 r. podczas IX posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów z zakresu:
  podejmowania działalności gospodarczej
  Poniżej znajduje się link zbiorczy do listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2018 z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków. Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców drogą e-meilową i pocztą.

  Procedura Oceny i Wyboru operacji z zakresu – Rozwijanie działalności gospodarczej – nadal trwa.

   Czytaj dalej
 • 12.12.2017 Najczęściej popełniane błędy - Prezentacja !

  Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków

   Prosimy o zapoznanie się z prezentacją na temat najczęściej popełnianych we wnioskach błędów
  Czytaj dalej
 • 4.12.2017 Szkolenia dla Beneficjentów

  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działania:
  Czytaj dalej
 • 27.11.2018 Ogłoszenie o naborze 2/2018

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - rozwijanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2 ust.1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR
  Wskaźnik produktu- W .1.2.1 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
  Czytaj dalej
Statystyki