css templates

Jaksa LGD

Uwaga! Ważne

 • 14.03.2017 Wyniki naboru 1/2017
  Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru 1/2017 w dziale NOBORY lub pod adresem
  Czytaj dalej
 • 2.03.2017 Zawiadomienie o zebraniu Rady
  Przewodniczący Rady Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania zwołuje zebranie członków Rady na dzień 09.03.2017 r. w Miechowie w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Targowa 6/3 godz. 12.00
  Czytaj dalej
 • 08.02.2017 Ważne informacje o składanej dokumentacji

  Ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji w Naborze wniosków 1/2017.
  Czytaj dalej
 • 01.02.2017 Dobry czas na Biznes

  Od 06.02.2017 do 28.02.2017 potrwa III nabór do projektu Dobry Czas na Biznes Krakowski Obszar Metropolitalny. W ramach projektu bezrobotny powyżej 30 roku życia może otrzymać szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację do 24 500 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.marr.pl/projekty/dcbkrakow.
  Czytaj dalej
 • 23.01.2017 Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów
  MIECHOWSKIE STOWARZYSZENIE GMIN JAKSA LGD zaprasza na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia na rozwijanie działalności gospodarczej w ramach nowego okresu programowania PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  Czytaj dalej
 • 19.01.2017 Wyniki naboru 1/2016

  Wyniki naborów 1/2016 W dniach 12 i 16 stycznia 2017 r. podczas posiedzenia Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów z zakresu:
  PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Czytaj dalej
 • 13.01.2017 Ogłoszenie nr 1/2017

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania:
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność -
  Rozwijanie Działalności Gospodarczej, Czytaj dalej....
 • 5.01.2017 ZAWIADOMIENIE o posiedzeniu Rady
  Przewodniczący Rady Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania zwołuje zebranie członków Rady na dzień 12.01.2017 r. w Miechowie w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Targowa 6/3 godz. 12 00
  Czytaj dalej
 • 14.12.2016 Uwagi dotyczące składania wniosków
  Aby usprawnić przyjmowanie wniosków jeszcze raz przedstawiamy ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji:
  1.Należy sprawdzić czy wniosek i biznesplan jest wypełniony na aktualnym formularzu oznaczonym symbolem: 2z
  Czytaj dalej
 • 16.11.2016 Ogłoszenie numer 1/2016

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania

  Ogłasza nabór wniosków wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - podejmowanie działalności gospodarczej Czytaj dalej
Statystyki