css templates

Jaksa LGD

Uwaga! Ważne

 • 30.10.2019 Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działania:Przedsięwzięcia o nr 1.1.1. , 2.1.1 i 2.2.2
  Szkolenie odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 r. /piątek/ od godz. 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie ul. Targowa 6/3 /parter/

  Czytaj dalej
 • 26.10.2019 Ogłoszenie o Naborze 7/2019

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin:
  Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego lub Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej –w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
  § 2 ust.1 pkt 5 lub 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR
  Przedsięwzięcie nr 2.2.2 - Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie
  Wskaźnik produktu- W 2.2.2. Liczba podmiotów działających w sferze kultury , które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

  Czytaj dalej
 • 26.10.2019 Ogłoszenie o Naborze 6/2019

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin:
  Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
  zgodnie z § 2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR

  Przedsięwzięcie nr 2.1.1 – Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru
  Wskaźnik produktu- W 2.1.4. Liczba spotkań inf-konsultacyjnych, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych

  Czytaj dalej
 • 26.10.2019 Ogłoszenie o Naborze 5 /2019

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin:
  Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
  Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych zgodnie z § 2 ust.1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR
  Wskaźnik produktu- W 2.2.6. Liczba imprez promujących obszar LGD
  Czytaj dalej
 • 26.10.2019 Ogłoszenie o Naborze 4/2019

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin:
  Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR
  Czytaj dalej
 • 23.07.2019 Wyniki naboru 3/2019

  WYNIKI NABORU 3/2019


  W dniu 15 lipca 2019 r. podczas XVII posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru grantobiorców, którzy złożyli wnioski w ramach naborów z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocja lokalnych zasobów obszaru LGD- Zabytki - Zabytki i ich otoczenie poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia z LSR
  Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR a także lista wybranych do dofinansowania w ramach naboru 3/2019/ z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków. Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców pocztą.
   Czytaj dalej
 • 23.07.2019 Wyniki naboru 2/2019

  WYNIKI NABORU 2/2019


  W dniu 15 lipca 2019 r. podczas XVII posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru grantobiorców, którzy złożyli wnioski w ramach naborów z zakresu:
  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
  Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR a także lista wybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2019/ z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków. Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców pocztą.
   Czytaj dalej
 • 23.07.2019 Wyniki naboru 1/2019

  WYNIKI NABORU 1/2019


  W dniu 15 lipca 2019 r. podczas XVII posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru grantobiorców, którzy złożyli wnioski w ramach naborów z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Ziemia Miechowska aktywna kulturalnie i społecznie
  Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR a także lista wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2019/ z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków. Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców pocztą.
   Czytaj dalej
 • 03.06.2019 Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działania:Przedsięwzięcia o nr 2.2.1. , 2.2.2 i 2.2.3
  Szkolenie odbędzie się w dniu 07 czerwca 2019 r. /piątek/ od godz. 11 00 w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie ul. Targowa 6/3 /parter/

  Czytaj dalej
 • 14.05.2019 Ogłoszenie o naborze 3/2019

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin:
  Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Zabytki i ich otoczenie poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia z LSR
  zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

  Czytaj dalej
Statystyki
Ruszają nabory wniosków 4/2019, 5/2019, 6/2019 i 7/2019