css templates

Jaksa LGD

Uwaga! Ważne

 • 9.10.2018 Szkolenie dla grantobiorców naboru 10/2018/G

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD organizuje szkolenie dla potencjalnych beneficjentów naboru na projekty grantowe w dniu 10 października 2018 r. o godz. 14.00 w Miechowie ul. Targowa 6/3


  Ogłoszenie o naborze nr 10/2018/G znajduje się na stronie internetowej

  www.miechowjaksa.home.pl

 • 17.09.2018 Ogłoszenie o naborze 10/2018/G

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego” lub /i „Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych
  zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 5 i 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

  Czytaj dalej
 • 12.09.2018 Wyniki naboru 9/2018

  WYNIKI NABORU 9/2018


  W dniu 6 września 2018 r. podczas XIV posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów z zakresu:
  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej - w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
  Poniżej znajduje się link zbiorczy do listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 9/2018 z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków. Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców drogą e-meilową i pocztą.
   Czytaj dalej
 • 12.09.2018 Wyniki naboru 8/2018

  WYNIKI NABORU 8/2018


  W dniu 6 września 2018 r. podczas XIV posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego – operacje obejmujące wyposażenie podmiotów działających w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania
  Poniżej znajduje się link zbiorczy do listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 8/2018 z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków. Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców drogą e-meilową i pocztą.
   Czytaj dalej
 • 21.08.2018 Wyniki naboru 6/2018G

  WYNIKI NABORU 6/2018/G


  W dniu 17 sierpnia 2018 r. podczas XIII posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru grantobiorców, którzy złożyli wnioski w ramach naborów z zakresu:
  Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
  Poniżej znajduje się link zbiorczy do listy operacji zgodnych z LSR oraz listy grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru 6/2018/G , tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków. Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców drogą e-meilową lub pocztą.
   Czytaj dalej
 • 17.08.2018 Odstąpienie od konkursu grantowego 7/2018/G

  Odstąpienie od konkursu grantowego 7/2018/G


  Z uwagi na małą ilość zgłoszeń grantobiorców , które powodują, iż złożone wnioski nie pozwalają na osiągnięcie zakładanych w projekcie grantowym wskaźników i co za tym idzie osiągnięcie celów projektu grantowego, Zarząd Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD podjął decyzję o odstąpieniu od konkursu grantowego 7/2018/G na działania: Zachowanie dziedzictwa lokalnego” lub /i „Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych”
   Czytaj dalej
 • 14.07.2018 Szkolenia dla Beneficjentów

  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działania:
  Czytaj dalej
 • 10.07.2018 Ogłoszenie o naborze 9/2018

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej   zgodnie z § 2 ust.1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR.
  Czytaj dalej
 • 10.07.2018 Ogłoszenie o naborze 8/2018

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.
  godnie z § 2 ust.1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR

  Czytaj dalej
 • 3.07.2018 Szkolenie dla grantobiorców naboru 6/2018G i 7/2018G

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD organizuje szkolenie dla grantobiorców naboru 6/2018G i 7/2018G w dniu 6 lipca 2018 r. o godz. 12.00

  Program szkolenia:
  1.Omówienie procedur naborów grantowych.
  2.Dokumenty obowiązujące przy składaniu wniosków.
  3.Finansowanie wniosków grantowych.
  4.Rozliczenie i sprawozdanie z realizacji projektu grantowego.
  5.Kontrola realizacji zadania.
  6.Sprawy różne.


  Prezes Stowarzyszenia
  Włodzimierz Mielus

Statystyki
UWAGA: Wyniki naborów 8/2018 i 9/2018