css templates

Jaksa LGD

Uwaga! Ważne

 • 23.07.2019 Wyniki naboru 3/2019

  WYNIKI NABORU 3/2019


  W dniu 15 lipca 2019 r. podczas XVII posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru grantobiorców, którzy złożyli wnioski w ramach naborów z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocja lokalnych zasobów obszaru LGD- Zabytki - Zabytki i ich otoczenie poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia z LSR
  Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR a także lista wybranych do dofinansowania w ramach naboru 3/2019/ z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków. Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców pocztą.
   Czytaj dalej
 • 23.07.2019 Wyniki naboru 2/2019

  WYNIKI NABORU 2/2019


  W dniu 15 lipca 2019 r. podczas XVII posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru grantobiorców, którzy złożyli wnioski w ramach naborów z zakresu:
  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
  Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR a także lista wybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2019/ z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków. Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców pocztą.
   Czytaj dalej
 • 23.07.2019 Wyniki naboru 1/2019

  WYNIKI NABORU 1/2019


  W dniu 15 lipca 2019 r. podczas XVII posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru grantobiorców, którzy złożyli wnioski w ramach naborów z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Ziemia Miechowska aktywna kulturalnie i społecznie
  Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR a także lista wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2019/ z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków. Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców pocztą.
   Czytaj dalej
 • 03.06.2019 Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działania:Przedsięwzięcia o nr 2.2.1. , 2.2.2 i 2.2.3
  Szkolenie odbędzie się w dniu 07 czerwca 2019 r. /piątek/ od godz. 11 00 w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie ul. Targowa 6/3 /parter/

  Czytaj dalej
 • 14.05.2019 Ogłoszenie o naborze 3/2019

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin:
  Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Zabytki i ich otoczenie poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia z LSR
  zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

  Czytaj dalej
 • 14.05.2019 Ogłoszenie o naborze 2/2019

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin:
  Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
  zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

  Czytaj dalej
 • 14.05.2019 Ogłoszenie o naborze 1/2019

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin:
  Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Wyposażenie podmiotów działających w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania
  zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

  Czytaj dalej
 • 8.03.2019 Raport z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju za okres 2016 - 2018

  W związku z przeprowadzonymi warsztatami refleksyjnymi - Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania przygotowało Raport z rzeczowej i finansowej realizacji swojej Lokalnej Strategii Rozwoju.
  Czytaj dalej
 • 14.02.2019 Ogłoszenie o Walnym Zebraniu oraz Warsztay Refleksyjne

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje, że w dniu 25.02.2019 r. o godz. 16 00 w Miechowie przy ul. Targowej 6/3 odbędzie się Walne Zebranie Członków Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania
  Czytaj dalej
 • 3.12.2018 Ogłoszenie o Walnym Zebraniu

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje, że w dniu 11.12.2018 r. o godz. 17 00 w Miechowie przy ul. Targowej 6/3 odbędzie się Walne Zebranie Członków Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania
  Czytaj dalej
Statystyki
Wyniki Naborów 1/2019, 2/2019 i 3/2019 już dostępne w zakładce NABORY