css templates

Jaksa LGD

Uwaga! Ważne

 • 14.02.2019 Ogłoszenie o Walnym Zebraniu oraz Warsztay Refleksyjne

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje, że w dniu 25.02.2019 r. o godz. 16 00 w Miechowie przy ul. Targowej 6/3 odbędzie się Walne Zebranie Członków Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania
  Czytaj dalej
 • 3.12.2018 Ogłoszenie o Walnym Zebraniu

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje, że w dniu 11.12.2018 r. o godz. 17 00 w Miechowie przy ul. Targowej 6/3 odbędzie się Walne Zebranie Członków Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania
  Czytaj dalej
 • 29.11.2018 Wyniki naboru 10/2018/G

  WYNIKI NABORU 10/2018/G


  W dniu 26 listopada 2018 r. podczas XV posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru grantobiorców, którzy złożyli wnioski w ramach naborów z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego” lub /i „Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych.
  Poniżej znajdują się listy operacji zgodnych z LSR a także lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru 10/2018/G z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków.
  Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców pocztą.
  Wniosek o realizację całego Projektu Grantowego został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w celu weryfikacji.  Czytaj dalej
 • 05.11.2018 Co to jest - PROJEKT WSPÓŁPRACY

  Co to jest - PROJEKT WSPÓŁPRACY
  Projekt współpracy – jest operacją, której beneficjent będący lokalną grupą działania realizuje, we współpracy z innymi lokalnymi grupami działania w kraju lub za granicą, zadania służące osiągnięciu wspólnego celu w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

  Czytaj dalej
 • 9.10.2018 Szkolenie dla grantobiorców naboru 10/2018/G

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD organizuje szkolenie dla potencjalnych beneficjentów naboru na projekty grantowe w dniu 10 października 2018 r. o godz. 14.00 w Miechowie ul. Targowa 6/3


  Ogłoszenie o naborze nr 10/2018/G znajduje się na stronie internetowej

  www.miechowjaksa.home.pl

 • 17.09.2018 Ogłoszenie o naborze 10/2018/G

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego” lub /i „Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych
  zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 5 i 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

  Czytaj dalej
 • 12.09.2018 Wyniki naboru 9/2018

  WYNIKI NABORU 9/2018


  W dniu 6 września 2018 r. podczas XIV posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów z zakresu:
  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej - w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
  Poniżej znajduje się link zbiorczy do listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 9/2018 z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków. Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców drogą e-meilową i pocztą.
   Czytaj dalej
 • 12.09.2018 Wyniki naboru 8/2018

  WYNIKI NABORU 8/2018


  W dniu 6 września 2018 r. podczas XIV posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów z zakresu:
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego – operacje obejmujące wyposażenie podmiotów działających w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania
  Poniżej znajduje się link zbiorczy do listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 8/2018 z podkreśleniem, tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków. Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców drogą e-meilową i pocztą.
   Czytaj dalej
 • 21.08.2018 Wyniki naboru 6/2018G

  WYNIKI NABORU 6/2018/G


  W dniu 17 sierpnia 2018 r. podczas XIII posiedzenia, Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru grantobiorców, którzy złożyli wnioski w ramach naborów z zakresu:
  Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
  Poniżej znajduje się link zbiorczy do listy operacji zgodnych z LSR oraz listy grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru 6/2018/G , tych które mieszczą się w limicie posiadanych środków. Pisma z pełnym zakresem informacji dotyczących oceny i wyboru wniosków będą przesłane do wnioskodawców drogą e-meilową lub pocztą.
   Czytaj dalej
 • 17.08.2018 Odstąpienie od konkursu grantowego 7/2018/G

  Odstąpienie od konkursu grantowego 7/2018/G


  Z uwagi na małą ilość zgłoszeń grantobiorców , które powodują, iż złożone wnioski nie pozwalają na osiągnięcie zakładanych w projekcie grantowym wskaźników i co za tym idzie osiągnięcie celów projektu grantowego, Zarząd Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD podjął decyzję o odstąpieniu od konkursu grantowego 7/2018/G na działania: Zachowanie dziedzictwa lokalnego” lub /i „Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych”
   Czytaj dalej
Statystyki
UWAGA: W zakładce NABORY dostępny jest aktualny Harmonogram Naborów.