css templates

Jaksa LGD

Uwaga! Ważne

 • 16.11.2016 Ogłoszenie numer 1/2016

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania

  Ogłasza nabór wniosków wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - podejmowanie działalności gospodarczej Czytaj dalej
 • 02.11.2016 Walne Zebranie
  W dniu 8.11.2016 r. o godz. 17 00 w Miechowie przy ul. Targowej 6/3 odbędzie się Walne Zebranie Członków Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania.
  Czytaj dalej
 • 19.10.2016 Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów
  MIECHOWSKIE STOWARZYSZENIE GMIN JAKSA LGD zaprasza na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach nowego okresu programowania PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  Czytaj dalej
 • 11.10.2016 Walne Zebranie
  W dniu 18.10.2016 r. o godz. 17 00 w Miechowie przy ul. Targowej 6/3 odbędzie się Walne Zebranie Członków Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania.
  Czytaj dalej
 • 18.08.2016 Prezentacje ze spotkań informacyjnych

  Materiały ze spotkań informacyjnych dotyczących działań PROW – Leader 2014-2020 dostępne są pod
  linkiem
 • 12.08.2016 Zasady wsparcia finansowego w ramach realizacji LSR

  W ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania będzie ogłaszała nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie planowanych operacji. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyznawania pomocy na poszczególne zakresy tematyczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz zgodne z zapisami w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru LGD
  Czytaj dalej
 • 10.08.2016 Spotkania informacyjne LGD - PROW – Leader 2014-2020 w gminach

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na spotkania Informacyjne w gminach, dotyczące pozyskania środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2014-2020 w ramach realizacji „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność /LSR/
  Czytaj dalej
 • 29.07.2016 Dokumentacja aplikacyjna dla beneficjentów programu LEADER

  W związku z publikacją dokumentów aplikacyjnych przez ARiMR do prowadzonych przez Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działań w zakresie „Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” na lata 2014-2020, zachęcamy potencjalnych beneficjentów do zapoznania się z powyższą dokumentacją. W razie wątpliwości lub pytań z tym związanych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Biurze LGD w Miechowie ul. Targowa 6/3.

  Formularze wniosków i pozostała dokumentacja w zakładce NABORY.
 • 14.07.2016 Konkurs kulinarny na najlepsze dania z Papryki
  Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze potrawy i dania z papryki. Konkurs finansowany jest w ramach działania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Czytaj dalej
 • 24.06.2016 Projekt: "Jak nie my to kto?"
  Firma ProBiznes Marta Krawczyk z siedzibą w Olkuszu od 01 czerwca 2016r. rozpoczęła realizację projektu pn. „Bo jak nie my to kto?”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
  Czytaj dalej
Statystyki