css templates

Jaksa LGD

Uwaga! Ważne

 • 19.01.2017 Wyniki naboru 1/2016

  Wyniki naborów 1/2016 W dniach 12 i 16 stycznia 2017 r. podczas posiedzenia Rada Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów z zakresu:
  PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Czytaj dalej
 • 13.01.2017 Ogłoszenie nr 1/2017

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania:
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność -
  Rozwijanie Działalności Gospodarczej, Czytaj dalej....
 • 5.01.2017 ZAWIADOMIENIE o posiedzeniu Rady
  Przewodniczący Rady Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania zwołuje zebranie członków Rady na dzień 12.01.2017 r. w Miechowie w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Targowa 6/3 godz. 12 00
  Czytaj dalej
 • 14.12.2016 Uwagi dotyczące składania wniosków
  Aby usprawnić przyjmowanie wniosków jeszcze raz przedstawiamy ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji:
  1.Należy sprawdzić czy wniosek i biznesplan jest wypełniony na aktualnym formularzu oznaczonym symbolem: 2z
  Czytaj dalej
 • 16.11.2016 Ogłoszenie numer 1/2016

  Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania

  Ogłasza nabór wniosków wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - podejmowanie działalności gospodarczej Czytaj dalej
 • 02.11.2016 Walne Zebranie
  W dniu 8.11.2016 r. o godz. 17 00 w Miechowie przy ul. Targowej 6/3 odbędzie się Walne Zebranie Członków Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania.
  Czytaj dalej
 • 19.10.2016 Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów
  MIECHOWSKIE STOWARZYSZENIE GMIN JAKSA LGD zaprasza na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach nowego okresu programowania PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  Czytaj dalej
 • 11.10.2016 Walne Zebranie
  W dniu 18.10.2016 r. o godz. 17 00 w Miechowie przy ul. Targowej 6/3 odbędzie się Walne Zebranie Członków Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalnej Grupy Działania.
  Czytaj dalej
 • 18.08.2016 Prezentacje ze spotkań informacyjnych

  Materiały ze spotkań informacyjnych dotyczących działań PROW – Leader 2014-2020 dostępne są pod
  linkiem
 • 12.08.2016 Zasady wsparcia finansowego w ramach realizacji LSR

  W ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania będzie ogłaszała nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie planowanych operacji. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyznawania pomocy na poszczególne zakresy tematyczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz zgodne z zapisami w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru LGD
  Czytaj dalej
Statystyki